Díky kombinaci dovedností z různých oborů chápeme reálné možnosti trhu a především chování zákazníka. Umíme najít vztah mezi potřebami klienta, možnostmi zákazníka a obráceně.

Zajímá nás výsledek. Vše, co používáme (marketing, sociální média, eventy...) chápeme pouze jako prostředek k jeho dosažení.

Tam, kde jiní končí („udělali jsme vám skvělý marketing"), my teprve začínáme. Cílem pro nás  není „dělat marketing", ale prodat produkt

Můžeme to možná nazvat holistickým přístupem, 360° nebo globálním pohledem. 

Jednoduše tomu ale říkáme týmová práce – jsme specializovaný tým s rozmanitými dovednostmi, přizpůsobující se potřebám klientů a přijímající jediný závazek.

Tím je výsledek, tedy splnění stanoveného cíle alespoň na 100%.