LearnON

Digitální školení a tréninky

Udržujte své zaměstnance

stále na kvalitativní špičce.

 

I MANAŽERSKÉ TRÉNINKY

Natrénujte reálné situace, abyste v praxi získali jistotu k řízení vlastního výkonu a vedení lidí.

Nabízíme rozvojové tréninky, které jsou určeny stávajícím manažerům nebo pro manažery připravující se na výkon pozice, personalisty, vlastníky firem.

TELEFONOVÁNÍ PRO POKROČILÉ - MANAŽEŘI

Obsah programu je sestaven pro manažery přímého prodeje tak, aby se zvýšila jejich úspěšnost v aktivním telefonování.

PRÁCE S KONTAKTY

Účastníci získají postupy a tipy, jak získávat data na trhu i uvnitř firmy pro prodej produktů a služeb.

KOUČ MENTOREM A MENTOR KOUČEM

Naučte se rozlišovat různé typy lidí, které vedete, případně se kterými na denní bázi spolupracujete.

JAK "PRODAT" PŘI NÁBOROVÉ SCHŮZCE

Trénink je postaven jako "rychlokurz" pro manažery, kteří potřebují zaujmout na první §náborové schůzce.

UMÍM KOMUNIKOVAT SE SVÝMI LIDMI?

Naučíme vás, jak efektivně komunikovat se svým podřízeným, nadřízeným, partnerem, klientem, zákazníkem i protivníkem.

PŘÍMÝ PRODEJ OBCHODNÍHO MÍSTA: NÁBOR OBCHODNÍKŮ

Budete vědět, jak najít člověka, oslovit, zaujmout, přesvědčit, navázat spolupráci a adaptovat jej do pracovního procesu.

HLEDÁME PRODAVAČE, NE PODAVAČE

Hledáte do prodejního týmu novou posilu a kladete si otázky: Kde najdu nové lidi? Jak a kdy je oslovím? Kde je najdu?

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU

Trénink je určen pro specialisty podpory prodeje pojištění v bance. Je nastaven tak, aby umožňoval řídit jejich vlastní čas.

EFEKTIVNÍ MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ

Co měřím, to řídím.

I OBCHODNÍ TRÉNINKY

Opakovaný úspěch v obchodu je založen na dvou pilířích: pevná pravidla obchodu a použitelné prodejní zručnosti.

Absolvujte tréninky, kde získáte návod, jak prodávat, aby klienti koupili nabízené zboží nebo službu. Naši lektoři mají reálné zkušenosti z obchodu. Odnesete si praktické návody, které zajistí zvyšování obchodní výkonnosti.

ZISKOVÉ TELEFONOVÁNÍ

Obsah programu je speciálně koncipován pro obchodníky v přímém prodeji, kteří potřebují odbourat bariéru k telefonování a naučit se hovor maximálně vytěžit.

TECHNIK V ROLI OBCHODNÍKA

Zisk je tvořen prodejem zboží a služeb. Získáte vlastní návod, jak se chovat ke klientům, abyste je motivovali k nákupu.

 

PRODEJ PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN

Budete umět efektivně pracovat s vašimi cílovými skupinami klientů a zákazníků. Nabídnete a prodáte službu nebo produkt.

CENA NENÍ ARGUMENT

Obchodník si často plete prezentaci řešení s prezentací ceny. Klient nejprve musí mít potřebu, pak ji chtít řešit a pak znát řešení.

AKTIVNÍ OBCHODNÍ MÍSTO

Základem je rozdělení obchodních aktivit na pobočce tak, aby se obchodní místo stalo ziskovým.

FRONTA PŘED POBOČKOU

Dostanete nástroje, díky kterým zvýšíte návštěvnost pobočky, budete systematicky pracovat s klientem. Klienti se k vám budou vracet.

PROFIOBCHODNÍK

Výsledek tréninku: Vyšší příjem obchodníka i zisk společnosti.

ŠKOLA ZVLÁDÁNÍ ODPORU A NÁMITEK

Situace, které dnes považujete za projev nesouhlasu a nezájmu uvidíte jako příležitost k dalšímu jednání.

I PROFIRMY YOGA

Západní svět má metody a postupy, jak být pracovně výkonný.

Východní filozofie má metody a postupy, jak uklidnit mysl.

Naše tréninky je kombinují.

Současná doba s sebou nese velký tlak na výkon a čas. V pracovním prostředí se člověk velmi snadno dostává do emočně vypjatých situací. Při pocitu celkové nepohody se při práci objevují chyby z nepozornosti, chybí motivace k práci a tím klesá pracovní výkon.

Klíčové téma tréninku si zvolíte sami podle potřeba vašich lidí. Další část tréninku kombinuje použitelné techniky a krátké sestavy pro uvolnění těla a mysli, které umí "nahodit do pracovního módu" vždy, když je potřeba.

FIREMNÍ YOGA

Spokojený a zrelaxovaný zaměstnanec je přínosem pro firmu. Lekce yogy přímo na pracovišti jsou oblíbeným benefitem.

 

JAK ZMĚNIT "TLAK" NA "TAH"

Uděláte si pořádek v pracovním diáři. Osvojíte si techniky, jak pracovat s psychickou zátěží způsobenou pracovním vytížením

.

TECHNIKA ZVLÁDÁNÍ STRESU PŘI TELEFONOVÁNÍ

Trénink je rozdělen do tří celků: Korekce call skriptu, Kritické momenty telefonování, Jak se koncentrovat a zvládat zátěžové situace.

I TRÉNINKY V CIZÍCH JAZYCÍCH

Vedou vaši lidé obchodní jednání v angličtině nebo němčině, orientují se na zahraniční trh, potřebují si přeložit plány, pokyny nebo píší výroční zprávy a reporty?

Typické situace české trhu, kde se používá cizí jazyk:

Obchodníci, kteří se potřebují připravit na konkrétní obchodní vyjednávání, nebo se připravují oslovit nový trh.

Vedení jednání s obchodními partnery

Spolupracující subjekty ve vtahu "zahraniční matka - tuzemská dcera". Kooperace ve výrobě, servisu, oddělení bank, pojišťoven, leasingu apod.

Obchodní nebo servisní call centra zaměřená na globální trh

Řízení lidí - manažeři, kteří potřebují cizí jazyk pro předání úkolů, jejich kontrolu a motivaci podřízených.

Cizí jazyk učíme metodou opakovaného memorování - podvědomé vnímání textu. Něco, jako když slyšíme jednu pravdu, zapamatujeme si ji. Základem Metody zrychleného učení jsou tyto aktivity:

Používání speciálních VARIO sluchátek pro opakovaný poslech pro fixaci slovní zásoby do dlouhodobé paměti.

Zapojení obou mozkových hemisfér do procesu učení a propojení krátkodobé s dlouhodobou pamětí.

Zvýšení koncentrace mozku na učení jeho převedením do stavu Alfa vnímání

Využití aktivního poslechu s porozuměním při osvojování správné výslovnosti a fixaci slovní zásoby do krátkodobé i střednědobé paměti.

I PROGRAMY PRO FINANČNÍ SKUPINY

Spojte vzdělávání s výkonem.

Většinu vzdělávacích projektů vedeme v oblasti budování obchodních sítí, zvyšování obchodní výkonnosti a posilování podnikatelských aktivit. Obsah tréninků nastavujeme přesně podle prodávané služby nebo produktu. 

Naše vzdělávací projekty mají měřitelné výsledky. Máme desetileté zkušenosti, které doložíme statistikami aktivit a jejich výsledků z praxe v Čechách i na Slovensku.

V jednotlivých etapách se naučíte a následně postupně do praxe zavedete získané dovednosti. 

Součástí programů je také měření aktivit a výsledků.

Naši lektoři jsou vám k dispozici nejen na tréninku, ale i na telefonu a e-mailu v průběhu programu. Jedná se o osobnosti, které mohou doložit skutečné výsledky z praxe.

VYDĚLEJ ZNOVA NA SVÉM KMENI

Kurz je zaměřen na získání provize vyhledáním obchodních příležitostí v kmeni obchodníka jejich vytěžením.

OBCHODNÍ ROLE PRACOVNÍKA PŘEPÁŽKY

Obsah kurzu je postaven na vedení obchodního rozhovoru.

PŘÍPRAVA CALL CENTRA NA KAMPAŇ

Trénink zvyšuje účinnost kampaní, které firma realizuje do portfolia/kmene svých klientů.

AKTIVNÍ SPRÁVA KMENE

Kurz se zaměřuje na postupy, které umožní každou servisní návštěvu otočit jak do prodeje​, tak i do budoucího termínu.

JAK ZÍSKAT DOPORUČENÍ

V přerozděleném trhu a v době regulací se stává klíčovou disciplínou otevírání dveří novým klientům. Boj o data poroste a přitom často "sedíme na zdrojích", za které by jiní platili zlatem. Navíc u téměř každého stávají ho klienta existuje motiv, aby nového klienta přivedl k vám. Umíte tento motiv najít?

AKVIZICE FIREMNÍCH KLIENTŮ

Akvizice je boj o nová území. Téměř vždy se jedná o získávání zákazníka, který už někomu patří. Musí tedy existovat dost přesvědčivých důvodů pro potenciálního zákazníka, aby změnil poskytovatele finančních služeb. Udělá to, když mu zformulujeme užitky do jeho řeči.

PROGRAM HEADHUNTER

Tréninkový program je zaměřen na stavbu celé obchodní struktury nebo doplnění obchodní struktury ve všech oborech.

TELEFONOVÁNÍ PRO POKROČILÉ - PORADCI

Obsah programu je sestaven pro obchodníky ve finančních službách tak, aby se zvýšila jejich úspěšnost v obchodním telefonování. Program je vhodný pro pojišťovny, banky, leasingové společnosti, realitní kanceláře, obchodní call centra.

AKVIZIČNÍ TELEFONOVÁNÍ

Obsah programu je sestaven pro obchodníky přímého prodeje tak, aby se zvýšila jejich úspěšnost v obchodním telefonování. Program je vhodný pro pojišťovny, banky, leasingové společnosti, realitní kanceláře, obchodní call centra.

LOV PŘÍLEŽITOSTÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ

Účastníci získají postupy a tipy, jak získávat data na trhu i uvnitř firmy. Naučí se, jak s nimi systematicky pracovat.

POJIŠŤOVNICTVÍ JE MŮJ BUSINESS

Cílem tréninku je zvýšit příjem obchodníka a zisk společnosti.

 

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU

Trénink je určen pro specialisty podpory prodeje pojištění v bance. Je nastaven tak, aby umožňoval řídit jejich vlastní čas.

MLADÁ GENERACE OBCHODNÍKŮ - JAK JE VÉST

Když víte, že pro mladou generaci obchodníků už není smyslem života vydělávání peněz, kdy peníze jsou nástrojem, nikoliv cílem a kdy ideální představa o práci je job, kam se chodí i bavit, tak také umíte promluvit jejich řečí, a tedy se i dohodnout. Přesně o tom je tento trénink.

MLADÁ GENERACE OBCHODNÍKŮ - JAK JE REKRUTOVAT

Menší loajalita k firmě, odpor k starým obchodním postupům, neakceptace autorit nebo fluktuace jako nástroj získání vlastních zkušeností. To jsou některé z hodnot, které vyznává mladá obchodní generace YSG (young sales generation).

 

POJIŠŤOVÁNÍ MALÝCH FIREM

Obchodníci potřebují poznat core business svých potenciálních klientů, MALÝCH FIREM. V tomto tréninku získají informace, které spojí s obchodními argumenty a obojí přenesou do prodejní řeči. V době stoupající konkurence na trhu firemního pojišťování začíná hrát velkou roli znalost vnitřního fungování malých firem.

JAK PRODÁVAT ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Hledáte důvody k prodeji pojištění na bankovní pobočce? Přemýšlíte, jak zvýšit prodej pojistných produktů?

BUDOVÁNÍ OBCHODNÍ SÍTĚ

Trénink je zaměřené na stavbu nové nebo doplnění stávající obchodní skupiny v pojišťovnictví. Dokážete přesvědčit o tom, že pojišťovnictví je smysluplná profese, která potřebuje vzdělané a sebevědomé lidi? Naučíme Vás to!
Dostanete srozumitelné a fungující návody jak správě představit sebe a firmu a tím zvýšit počet nových lidí v týmu.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO ZDROJ PRAVIDELNÝCH PŘÍJMŮ

Používáte správné argumenty, které přimějí klienty uvažovat o životním pojištění a následně jej koupit? Hledáte důvody k prodeji životního pojištění?

EFEKTIVNÍ MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ

Co měřím, to řídím.

I DIGITÁLNÍ TRÉNINKY

Svět se mění a velká část včetně obchodních a pracovních aktivit přechází do digitálního prostoru. Naučte se v něm pracovat a obchodovat.

HOMEOFFICE MANAGEMENT V OBCHODĚ

Řízený přechod na vzdálený management.

DIGITÁLNÍ MODERÁTOR

Z fyzického do digitálního světa přecházejí tréninky manažerské, rozvojové a podpůrné činnosti v individuální i kolektivní podobě.