TeamON

Podpora teamů a vztahů

Základem úspěšného podniku je profesionální tým.

 

I Zvyšte kvalifikovanost obchodních týmů a podpůrných útvarů.

Chtějte kompetentní organizaci. Kompetentnost chápeme jako kombinaci odborných znalostí, praktických zkušeností a sociální zralosti.

Rozvoj kompetentnosti organizace realizujeme buď, poradenstvím nebo obchodním vzděláváním.

Kdy poradenství a kdy vzdělávání? Obě formy se stále více sbližují. Poradenství doporučujeme tam, kde je potřeba hledat příčiny stavu, kdy se zavádí zásadní změna nebo jde o komplexnější téma, které prolíná do více útvarů. Vzdělávání je vhodné, když klient již příčiny zná, a chce je odstranit zvýšením kompetentnosti organizace.

Pro poradenství i vzdělávání jsme vyvinuli několik vlastních nástrojů. 

Co zahrnujeme do vzdělávání?

Jsou to jak kolektivní tak i individuální formy rozvoje: Tréninky, školení, workshopy, koučinky a mentoringy. Pracujeme s vlastním modelem rozvojové pyramidy

Jaké druhy poradenství poskytujeme?

Naši klienti požadují buďto dodávku „na klíč“ nebo naši asistenci při řízení svého businessu. Proto pracujeme formou dodavatelů celých řešení nebo participujeme na řešeních společně s klientem.

I Nejčastější požadavky našich klientů v oblasti rozvoje:

 • Chceme zvýšit výkonnost obchodníků

 • Nedaří se nám plnit plán

 • Máme za cíl zvýšit počet prodaných produktů/služeb na jednoho zákazníka

 • Potřebujeme klienty udržet v portfoliu

 • Chybí nám obchodníci

 • Hledáme cestu jak omezit fluktuaci obchodníků

 • Jak zajistit komunikaci mezi obchodem a centrálními útvary

 • Nastavujeme novou obchodní strategii

I Nástroje pro poradenství a vzdělávání

Modely = vlastní vyvinuté nástroje

I Model VAKAV/RACAR

Podnikatelský model řízení obchodní výkonnosti. Má dvě základní použití:

Strategické:

 

Pomocí tohoto modelu sestavujeme obchodní plán.

Operativní:


V roli manažerského nástroje slouží k řízení obchodu

 • Pracuje v logické řadě Analýza příčin + Korekce kompetentnosti + Akční plán

 • Umí kontinuálně odstraňovat důvody snížené výkonnosti

 • Vede k trvalému růstu znalostí a dovedností lidí i organizace

 • Snižuje obchodní administrativu a výkaznictví na efektivní minimum

Results - Activity - Competence - Activity - Results

I Model CORA

V obchodní praxi je vyjednávání používáno nejčastěji ve dvou případech: Při jednání s klienty a při řízení obchodníků. Do praxe jsme zavedli vlastní vyjednávací model, který pracuje na základě čtyřech kroků:

 • Popis cíle, kterého chci dosáhnout a proč

 • Soubor vhodných otázek, které míří na příležitosti

 • Očekávání reakcí protistrany

 • Argumentace směřující k nastavenému cíli

Nácvik této metody je postaven na pravidlu: Pokud chci dosáhnout stanoveného cíle, musím umět popsat situace. Základem je tedy zkušenost. Tato metoda je trénovatelná, pokud účastník má již reálnou zkušenost s vyjednáváním. Na základě popsaných situací, lze popsat i cíl a z něj analogicky odvozovat řetězec řešení metodou CORA.

Cíl - Otázky - Reakce - Argumenty

I Model ROZVOJOVÁ PYRAMIDA

Abyste cítili praktický dopad našich služeb, pracujeme s vlastním rozvojovým modelem. Ten je postaven na následujících principech:

Obchod je výkonnostní sportovní disciplína. Podle našeho názoru vyžaduje i výkonnostní přístup v rozvoji lidských zdrojů. Námi navržená rozvojová pyramida pracuje třístupňově. Její filozofie říká: Nejprve pevné základy ve formě nástrojů, dále zvládání technik, potřebných pro řízení a až nakonec práce s rozvojem osobnosti.

Proč tato logika? Chceme do osobnostního rozvoje /často zaměňovaného za soft skills/ investovat až po tom, co si lidé zažijí techniky a mají k obchodu a jeho řízení vhodné nástroje. Je to vyzkoušená strategie rozvoje jak ve vzdělaávání tak i poradenství. Autorem je jednatel společnosti ab connectia s.r.o. Gerhard Mendrok, který poprvé použil model rozvojové pyramidy při krizovém řízení v pojišťovně v roce 2005.